Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy

17. 5. 2018

 V období od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2018 je na škole MICHAEL realizován projekt Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby - MICHAEL - CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000464, který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. Učebny budou vybaveny novým, moderním vybavením a učebními pomůckami, které zajistí výrazné zkvalitnění výuky a posílení zájmu žáků o studium. V rámci projektu budou provedeny také drobné stavební úpravy, kdy bude ze skladovacích prostor vytvořena odborná dílna pro obor Design interiéru.

 

Výstupem projektu budou modernizované odborné učebny, což výrazně přispěje ke zkvalitnění výuky předmětů, které budou v učebnách vyučovány.

Všechny projekty