Design interiéru

„Vytvořte dokonalý prostor."

OD 1. 9. 2017 NOVĚ JAKO SAMOSTATNÝ OBOR!
 

Domluvte si možnost individuálních konzultací s  vedoucí oboru.

 
O oboru

Design interiéru se již několik let právem řadí k jedním z nejpopulárnějších oborů. Tuto renesanci způsobil zájem lidí o styl bydlení. Uvědomují si, že je důležité, jak žijí, neboť úroveň bydlení se odráží i na jejich spokojenosti. 
Od 1. 9. 2017 nám byl MŠMT schválen Design interiéru jako samostatný obor (kódoboru 82 -41- M/11). Design interiéru byl od roku 2014 vyučován na naší škole v rámci Grafického designu. Studenti se zde učí, jak pracovat s prostorem od prvotních skic až po 3D počítačový výstup. Součástí výuky je i umělecká a perspektivní kresba důležitá k vyjádření myšlenek a nápadů. Tento kreativní obor přesahuje svým širokým záběrem do dalších oborů, jako je produktový design či design nábytku. Mladí designéři se během studia naučí, jak pracovat s klientem, prezentovat své projekty i svou výslednou práci v oblasti marketingu. Své zkušenosti jim předávají renomované osobnosti z oboru interiérového designu a architektury. Seznamují je se světem designu, připravují je na cestu interiérového designéra nebo na studium na vysoké škole.
Patronaci nad oborem převzalo architektonické studio de.fakto, které na trhu působí už řadu let.

Podmínkou přijetí uchazeče je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek a ústního motivačního pohovoru.

Aktuální dění na oboru můžete sledovat na:
www.facebook.com/www.skolamichael.cz

Důležité termíny:

 Přihlášky ke studiu v pdf
 

 

Zázemí

Studenti se budou rozvíjet nejen ve schopnosti vyjádřit se kresbou, ale samozřejmostí je využívání vizualizačních a výkresových softwarů. K tomu dostanou k dispozici moderně vybavené počítačové pracoviště a výtvarné ateliéry.
 

Co očekávám 

• získání přehledu o historii a současnosti oboru
• schopnost navrhovat pod vedením zkušených pedagogů
• získání potřebných znalostí z oboru
• umění prezentace své práce
• přehled o materiálech a technologiích použitelných v budoucí praxi
• přípravu na vysokou školu

Čím budu

Absolventi si mohou otevřít své vlastní studio a pracovat samostatně. Díky širokému záběru tohoto oboru se osvědčí i ve větších firmách jako produktoví designéři nebo vizual merchandiserové. Více zkušeností získají v kolektivu architektonických či interiérových studií. Také mohou dále pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách architektury a designu.


 Vedoucí oboru:

MgA. Andrea Vokřálová

kritéria pro přijetí najdete zde


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Mohlo by vás zajímat

Projekty a stáže
Spolupracujeme

Ukázky prací našich studentů

Věšák Autor: Piskáčková, Petráková
Ptačí budka Autor: Martin Schütz
http://www.skolamichael.cz/cz/stredni_skola/prace_studentu?