Dvojjazyčná výuka

„BE COOL, STUDUJ DVOJJAZYČNĚ!“

 

Studujte u nás dvojjazyčně!
Výuku angličtiny na škole Michael zajišťují kvalifikovaní pedagogové s praxí ze zahraničí. Jde o hlavní jazyk užívaný ve světě reklamy, bez kterého se dnes nikdo neobejde.

Cílem je úspěšné zvládnutí minimální požadované úrovně B2 - dle společného evropského rámce pro jazyky (Common European Framework). Na úspěšné zvládnutí zkoušky konané ve 4. ročníku jsou žáci od 3. ročníku připravováni.

Díky mezioborovým vazbám si žáci osvojují širokou škálu znalostí a formou praktických a skupinových aktivit si upevňují získané vědomosti, které mohou v budoucnu využít i na zahraničních stážích a studijních pobytech. Tam jsou přednostně vysíláni v rámci programu Evropské unie Erasmus+. Především do zemí, se kterými škola aktivně spolupracuje – Anglie, Španělsko, Portugalsko a Švédsko. Zde pracují většinou v grafických, fotografických nebo filmových studiích a firmách.

• Jediná škola v ČR zaměřená komplexně na reklamní tvorbu s dvojjazyčnou výukou.
• Zahraniční stáže a výměnné pobyty v rámci programů EU.
• Účast na uměleckých soutěžích, prezentace studentských prací veřejnosti.
• Odborné praxe v reklamních agenturách a renomovaných firmách v ČR i v zahraničí.
• Studia, ateliéry a odborné učebny vybavené nejmodernější technikou.
• Vysoká úspěšnost absolventů v praxi i v dalším studiu.
• Aprobovaní pedagogové a odborníci z praxe.
• Rozlehlá zahrada pro relaxaci, sport i aktivní výuku.
• Možnost pokračování ve studiu na Vyšší odborné škole reklamní a umělecké tvorby Michael
  nebo na Vysoké škole kreativní komunikace.

Pro více informací volejte studijní oddělení: 602 314 047