Fotografická tvorba

„Dobrý fotograf nestaví jen na talentu, ale i na vědění.“

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím oboru

 O oboru


Výuka je zaměřena na všechny hlavní oblasti fotografické tvorby. Hlavní důraz je kladen na všestranné rozvíjení výtvarného talentu studentů a osvojení potřebných odborných znalostí a dovedností. K tomu vyučující využívají nejmodernější technické vybavení učeben
a fotografických ateliérů.

Výuka je kombinací teoretické a praktické přípravy. Každý student získá komplexní přehled o vývoji a dění v oboru a osvojí si principy dříve užívaných i současných technologických postupů. Studenti se učí základy analogové, dnes spíše umělecky využívané formy fotografie, a hlavně základy moderní digitální fotografie a zpracování obrazu v rozličných počítačových programech.

Podmínkou přijetí uchazeče je úspěšné zvládnutí talentových zkoušek a ústního motivačního pohovoru.

 Důležité termíny:

• Dny otevřených dveří: 25. 9., 4. a 23. 10., 6. a 22. 11., 15–17 h.
• po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu
• Přihlášky do: 30. 11. 2018
Přijímací řízení: 3. 1. nebo 8. 1. 2019

Přihlášky ke studiu v pdf

 Zázemí

 Co očekávám

 

 

Detašované pracoviště školy na pražském Žižkově

 Čím budu

Cílem výuky je vychovat odborníky, kteří se ve své tvůrčí reklamní a umělecké práci mohou opřít o své profesionální znalosti a po dokončení studia mohou začít pracovat ve svém oboru. Ať už v reklamních agenturách, kulturních či vědeckých institucích, periodikách nebo jako samostatní fotografové a výtvarníci. Studenti jsou připraveni i na pokračování v dalším vzdělávání na naší Vyšší odborné škole nebo na vysokých školách různých typů.

Školní vzdělávací program Výtvarná fotografie /Fotografická tvorba/ byl školou vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu Užitá fotografie a média 82-41-M/02.

Vedoucí oboru: doc. Mgr. Vladimír Kozlík

kritéria pro přijetí najdete zde

Skripta školy Michael využívaná ve výuce


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Mohlo by vás zajímat

Dny otevřených dveří
Práce studentů
Projekty a stáže
Spolupracujeme

Ukázky prací našich studentů

Téma - architektonický detail Autor: Šviková
dokument Tokyo Autor: Viktor Dražský
Autoportréty Autor: Eva Gleich
Autoportréty 2 Autor: Eva Gleich
filmový plakát Autor: T. Valníčková
Téma - inspirace hudbou /Mahler Autor: jiří Horenský
Téma - móda Autor: J. Hošková
Téma - móda Autor: David Mejtský
http://www.skolamichael.cz/cz/stredni_skola/prace_studentu?
Další ukázky