Harmonogram školního roku 2018/2019

1. pololetí

Zahájení školního roku 3. 9. 2018 v 8 h
Seznamovací kurz 1. ročníků 17. 9.–21. 9. 2018
Podzimní termín písemné MZ 3. 9.–7. 9. 2018
Maturitní zkouška ústní 3. 9.–20. 9.
Praktická MZ management 4. M a 4. D 29. 8.–30. 8., zahájení v 8.15 h.
Třídní schůzky pro 1. ročníky 4. 9., 18 h.
Burza učebnic 7. 9.
Festival Čtení ve vlaku 17.–20. 9.
Dny otevřených dveří 25. 9., 4. a 23. 10., 6. a 22. 11., 15–17 h.
Podzimní prázdniny 29.–30. 10.
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 16. 11.
Pedagogická rada 20. 11., 15 h.
Třídní schůzky 20. 11., 18 h.
Vánoční prázdniny 22. 12. 2018 – 2. 1. 2019
Den otevřených dveří 29. 1., 15–17 h.
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 25. 1. 2019
Pedagogická rada 28. 1., 15.30 h.
Předání vysvědčení 31. 1. 2019
Pololetní prázdniny 1. 2.

2. pololetí

Talentové a přijímací zkoušky SŠ 3. 1. nebo 8. 1. 2019
Dny otevřených dveří 7. 2., 28. 2., 15–17 h.
Jarní prázdniny 11. 2.–17. 2.
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) únor 2019
Reprezentační ples 13. 3.
Informace o průběžné klasifikaci pro 4. ročníky 19. 3. od 17 h.
Ředitelské volno a velikonoční prázdniny 15. 4.–22. 4.
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí 1.–3. ročníky 8. 4.
Pedagogická rada 9. 4., 15.30 h.
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky 9. 4., 18 h.
Dny otevřených dveří VOŠ (i pro SŠ) 11. 4., 2. 5., 23. 5., 10–15 h.
Přijímací řízení Management a produkce duben 2019
FESTMICHAEL 12. 6. 2019
Maturita 4. ročníky
4. FI - praktická zkouška bude upřesněno
4. G, 4. DG + 4. F - praktická zkouška bude upřesněno
4. M - praktická zkouška bude upřesněno
4. D - praktická zkouška bude upřesněno
4. ročníky - ukončení klasifikace 26. 4.
Pedagogická rada 29. 4., 13 h.
4. ročníky - vysvědčení 30. 4., 11 h.
4. ročníky - maturitní zkouška - písemná práce a testy společné části bude upřesněno
4. ročníky - studijní volno bude upřesněno
4. G, 4. DG - ústní zkoušky profilové a společné části bude upřesněno
4. F + 4. Fi - ústní zkoušky profilové a společné části bude upřesněno
4. M + 4. D - ústní zkoušky profilové a společné části bude upřesněno
Praxe 2. a 3. ročníky bude upřesněno
Ukončení klasifikace 1. - 3. ročníků - denní studium 21. 6.
Ukončení klasifikace 1. - 3. ročníků - dálkové studium 21. 6.
Výlety, exkurze, úklid 1. - 3. ročníky 26. 6., 27. 6.
Sportovní den 24. a 25. 6.
Pedagogická rada 25. 6., 15 h.
Předání vysvědčení 28. 6., 9 h.
Hlavní prázdniny 29. 6.–1. 9. 2019
Zahájení školního roku 2019/2020 2. 9. 2019