Jak jste se o nás dozvěděli

z internetu
z inzerce v novinách
z doporučení
z billboardu
z článku v časopise
z polepu tramvají
na Facebooku
na Schole Pragensis
na nástěnce v ZŠ
jinak: