Kritéria pro přijetí

 

Kritéria pro TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

DESIGN INTERIÉRU

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků

 

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) zahrnuje

1.       Domácí práce 

zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by měl obsahovat: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace, fotografie). Desky i jednotlivé práce musí být opatřeny podpisem.

2.      Studie tužkou – zátiší – probíhá ve škole – 90 min.

studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), formát A3

pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko

3.      Volná kompozice na zadané téma – probíhá ve škole – 90 min.

technika: barevná tempera, formát A3

pomůcky: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík

 

4.      Prostorové cvičení s materiálem – probíhá ve škole – 90 min.

cvičení na dané téma, formát A4

pomůcky: lepidlo, izolepa, nůžky, řezák, pravítko, sešívačka

 

 

ÚSTNÍ POHOVOR (až 20 bodů)

Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor.

K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis a vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:

·         můj oblíbený umělec / designér

·         interiérový styl, který mě zaujal

 

 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bodové hodnocení:

talentová zkouška       100 bodů        

 

ústní pohovor                20 bodů        

celkem                         120 bodů         (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

 

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.