Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
FILMOVÁ TVORBA

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků.

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky a ústního pohovoru.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 50 bodů) zahrnuje
1. Literární práce – zpracováváte doma 

Požadované literární práce prosím zašlete elektronicky do 20. 12. 2017 do 14.00 h. na e-mail scholzoval@skolamichael.cz.
Zaslané soubory budou ve formátu DOC (příp. PDF) s tímto názvem:
prijmeni_povidka_nazev povidky.doc
prijmeni_film_nazev filmu.doc

Jméno a příjmení uchazeče se také objeví na každém listu v pravém horním rohu, stránky budou očíslované.

K talentové zkoušce přineste vytištěné.

2. Fotografické práce – zpracováváte doma 

Požadované fotografie přineste s sebou k talentové zkoušce.
Všechny fotografie budou komponované na šířku, formát 20 × 30 cm a adjustované na kartonu A4.


ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole (až 70 bodů)

Talentová zkouška probíhá ve škole formou pohovoru nad výše uvedenými pracemi, při kterém musí uchazeč obhájit praktickou část (fotografie, filmovou povídku a názor na zadaný film) a musí umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací.
Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor a základní znalosti související s oborem, výtvarným uměním a základním kulturním přehledem.
K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis.


VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZEN
Í
Bodové hodnocení:
talentová zkouška 50 bodů (nejméně 25 bodů)
ústní pohovor 70 bodů (nejméně 45 bodů)
celkem 120 bodů (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude také vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.