Kritéria pro přijetí

 Kritéria pro TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

filmová tvorba

 

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků.

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky a ústního pohovoru.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 50 bodů) zahrnuje

1.       Literární práce – zpracováváte doma

·         Filmová povídka maximálně 2 normostrany textu na libovolné téma. Příběh je vyprávěn tak, aby mohl být zfilmován, tzn. je vyprávěn pomocí filmových situací, pomocí jednání hrdinů (co vidí, vnímá divák). Je srozumitelný. Součástí tohoto úkolu je stručná charakteristika tématu příběhu (obecná myšlenka); žánr, ve kterém je příběh vyprávěn, a také stručná charakteristika postav.

·         Osobní názor uchazeče na jeden z níže uvedených filmů minimálně 1 normostrana textu (nevyprávět děj).

Filmy k výběru:

Le Havre (rež. A. Kaurismäki); Kolja (rež. J. Svěrák); Pelíšky (rež. J. Hřebejk), Už zase skáču přes kaluže (rež. K. Kachyňa), Billy Elliot (rež. S. Daldry).

Požadované literární práce prosím zašlete elektronicky do 20. 12. 2018 do 14.00 hod. na e-mail scholzoval@skolamichael.cz.

 

Zaslané soubory budou ve formátu DOC (příp. PDF) s tímto názvem:

 

prijmeni_povidka_nazev povidky.doc

 

prijmeni_film_nazev filmu.doc

 

Jméno a příjmení uchazeče se také objeví na každém listu v pravém horním rohu, stránky budou očíslované.

K talentové zkoušce přineste vytištěné.

 

2.      Fotografické práce – zpracováváte doma

 

·         4 barevné fotografie na téma (vždy po jedné) ARCHITEKTURA, SPORT, KRAJINA, HRA SVĚTLA

·         4 černobílé fotografie na téma STÁŘÍ (vyjádření emoce)

·         4 barevné nebo černobílé fotografie na téma POHYB (vyjádření dynamiky)

Požadované fotografie přineste vytištěné s sebou k talentové zkoušce.

 

Všechny fotografie budou komponované na šířku, formát 20 × 30 cm.

 

ÚSTNÍ POHOVOR (až 70 bodů) – probíhá ve škole

 

Talentová zkouška probíhá ve škole formou pohovoru nad výše uvedenými pracemi, při kterém musí uchazeč obhájit praktickou část (fotografie, filmovou povídku a názor na zadaný film) a musí umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací.

 

 

Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor a základní znalosti související s oborem, výtvarným uměním a základním kulturním přehledem.

K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis.

 

 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Bodové hodnocení:

talentová zkouška         50 bodů        

 

ústní pohovor                70 bodů        

 

celkem                         120 bodů         (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.