Kritéria pro přijetí

Kritéria pro TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

FOTOGRAFICKÁ TVORBa

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků.

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 90 bodů) zahrnuje

 

1.       Fotografie zpracováváte doma

na povinné téma – celkem 12 ks fotografií

 

·         Autoportrét – 1× (výtvarný, osobitý, zajímavý – nikoliv informativní) 

·         Portrét –   1× výtvarný (fotografem záměrně aranžovaný a stylizovaný)

1× dokumentární (nenahraný, zachycený bez vědomí fotografovaného)

·         Architektura klasická (např. gotická, barokní…) – 1× polocelek a 2× detail

                            moderní (současná) – 1× polocelek a 1× detail

·         Krajina –   1× celkový pohled – panorama

1× celek nebo polocelek s dominantou (např. strom, balvan, postava…) fotografujte výhradně přírodní scenérie

·         Zátiší klasické – 2× (kompozice minimálně 3 předmětů; využijte např. ovoce,

 

    zeleninu, květiny, pečivo, nádobí apod. ve vhodném prostředí) 

 

na volné téma – celkem 10–15 ks fotografií

·         volný (výstavní) soubor

Požadované fotografie prosím přineste s sebou k přijímacímu řízení.

Všechny fotografie (na povinné téma i na volné téma) budou formátu A4 (20 × 30 cm), nejlépe vlastnoruční zvětšeniny nebo tisky, bez paspart, nepodlepené (chráněné v průhledných euro obalech).

Všechny fotografie budou podepsány a uloženy v odpovídajících podepsaných deskách tak, aby se zabránilo jejich poškození.

 

 

2.      Kresba – probíhá ve škole 

Uchazeči budou kreslit zátiší s geometrickými objekty (jehlan, kvádr, válec apod.).
Pomůcky: alespoň 2 měkké tužky, uhel (raději přírodní), plastická a obyčejná guma a pastelky, kreslicí podložka A3.

Talentová zkouška se tedy skládá z předložených fotografií a kresby, její součástí je pohovor, při kterém musí uchazeč obhájit praktickou část (fotografie na povinné i volné téma) a musí umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací.

 

 

ÚSTNÍ POHOVOR (až 30 bodů) – probíhá ve škole

Ověřují se předpoklady a zájem o obor a základní znalosti související s oborem, výtvarným uměním a základním kulturním přehledem.

K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis.

 


 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bodové hodnocení:

 

talentová zkouška         90 bodů        

 

ústní pohovor                30 bodů        

celkem                         120 bodů         (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

 

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude vyvěšen na školních webových stránkách.