Kritéria pro přijetí

KRITÉRIA PRO TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
FOTOGRAFICKÁ TVORBA

Otevíráme 1 třídu – 25 žáků.

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 90 bodů) zahrnuje

 1. Fotografie – zpracováváte doma
  na povinné téma
  – celkem 12 ks fotografií
  • Autoportrét – 1× (výtvarný, osobitý, zajímavý, nikoliv informativní)
  • Portrét – 1× výtvarný (aranžovaný) a 1× portrét dokumentární (nenahraný)
  • Architektura klasická – 1× polocelek a 1× detail
  • Architektura moderní – 1× polocelek a 1× detail
  • Krajina – 1× celkový záběr a 1× krajina s dominantou
  (nejedná se o pohled na město – městskou krajinu)
  • Město – 2× život ve městě (charakteristický pohled a atmosféra)
  • Zátiší – 1× klasické (kompozice z minimálně 3 objektů)
  na volné téma – celkem 10–15 ks fotografií
  • volný (výstavní) soubor
  Požadované fotografie přineste vytištěné s sebou k talentové zkoušce.
  Všechny fotografie budou komponované na šířku, formát 20 × 30 cm.
   
 2. Kresba – probíhá ve škole 
  Uchazeči budou kreslit zátiší s geometrickými objekty (jehlan, kvádr, válec apod.).
  pomůcky: alespoň 2 měkké tužky, uhel (raději přírodní), plastická a obyčejná gumua pastelky, kreslicí podložka A3.

Talentová zkouška se tedy skládá z kresby, další součástí je pohovor, při kterém musí uchazeč obhájit praktickou část (fotografie na povinné i volné téma) a musí umět prokázat, že je výhradním autorem předkládaných prací.

ÚSTNÍ POHOVOR – probíhá ve škole
Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor a základní znalosti související s oborem, výtvarným uměním a základním kulturním přehledem (až 20 bodů).
K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis.

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Bodové hodnocení:
talentová zkouška 100 bodů (nejméně 60 bodů)
ústní pohovor 20 bodů (nejméně 10 bodů)
celkem 120 bodů (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude také vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.