Kritéria pro přijetí

Kritéria pro TALENTOVÉ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

gRAFICKÝ DESIGN

-     VIZUÁLNÍ KOMUNIKACE

-     POSTPRODUKCE

 

Otevíráme 2 třídy – 40 žáků.

Přijímací řízení se skládá z talentové zkoušky, po jejím vykonání následuje ústní pohovor. 

TALENTOVÁ ZKOUŠKA (až 100 bodů) zahrnuje

1.       Domácí práce

zájemci o studium předloží minimálně 15 domácích prací v pevných deskách (soubor by měl obsahovat: kresby podle přírody, zátiší, figurální motivy, malby, ilustrace, komiks, fotografie, eventuálně ukázky grafických návrhů). Desky i jednotlivé práce musí být opatřeny podpisem.

2.      Studie tužkou – zátiší – probíhá ve škole – 90 min.

studijní kresba zátiší (perspektivní zobrazení v prostoru, proporce, struktura materiálu), formát A3

pomůcky: měkká tužka, plastická guma, ořezávátko

3.      Volná kompozice na zadané téma – probíhá ve škole – 90 min.

technika: barevná tempera, formát A3

pomůcky: sada temper, štětce, paleta, nádobka na vodu, hadřík

 

4.      Grafická zkratka – probíhá ve škole – 30 min.

grafická zkratka na dané téma, formát A4

pomůcky: černá tuš, násadka a perko nebo černý fix (různé šíře)

 

 

ÚSTNÍ POHOVOR (až 20 bodů) – probíhá ve škole

Ověřují se předpoklady a zájem o vybraný obor.

K ústnímu pohovoru si přineste strukturovaný životopis a vytištěnou esej v rozsahu jedné strany A4 na jedno ze zvolených témat:

·         můj oblíbený umělec / grafický designér

·         reklamní kampaň, která mě v poslední době zaujala

 

 

VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bodové hodnocení:

talentová zkouška       100 bodů        

 

ústní pohovor                20 bodů        

celkem                         120 bodů         (pro splnění zkoušek musí mít uchazeč 70 bodů)

 

O přijetí rozhoduje pořadí dané sestupně celkovým počtem bodů dosažených v přijímacím řízení. Přehled výsledků bude vyvěšen ve škole a na školních webových stránkách.