Management a produkce

Produkční je za hvězdu u filmu i v reklamě!


BONUS: Absolvent školy Michael má možnost pokračovat na naší Vysoké škole VŠKK za výhodnějších finančních podmínek. Za výhodnějších finančních podmínek může pokračovat i na naší VOŠce i ve zkráceném režimu.

O oboru

Možnosti studia:
Management a produkce - denní studium 
Management a produkce - dálkové studium
Management a produkce - dvojjazyčná výuka

Přijímací řízení: duben 2019

Proč je výkonný manažer / produkční tak prestižní?

Nejde bez něho vůbec nic! Dobrý výkonný manažer / produkční je potřeba u jakéhokoliv natáčení filmu, reklamního spotu nebo TV pořadu. Totéž platí i pro fotografické projekty (třeba focení módy), pro organizaci výstav, veletrhů a kongresů.

Výkonní manažeři / produkční mají jediný cíl: Absolutní připravenost na „place“ -  vše včas připraveno, vše funguje, jak má, všichni na svém místě. Pakliže se vyskytne problém, je právě na nich, aby ho řešili. Tím se přímo podílejí na konečném výsledku celého díla-projektu. Musejí se proto výborně orientovat v nárocích kreativních profesí - díky tomu přesně chápou, co každý člen štábu potřebuje.

Dnešní nutností je i skvělá jazyková vybavenost, proto je součástí studia výuka dvou cizích jazyků. Studenti získávají poznatky z ekonomiky, marketingu, managementu, daní, obchodní korespondence, dějin umění, rozvíjíme jejich prezentační dovednosti a znalosti z dalších odborných předmětů. Povinnou praxi absolvují v reklamních agenturách.
V odborných hodinách se učí základy fotografie, grafiky, filmu i interiérového designu - jak po teoretické, tak po praktické stránce. Perfektní přehled o produkční a reklamní praxi získávají také díky úzce propojené spolupráci napříč obory během realizace konkrétních projektů. Studenti oboru Management a produkce kooperují se spolužáky uměleckých specializací - od prvního nápadu přes natáčení až po postprodukční práce. V rámci výuky se účastní seminářů, výstav a exkurzí, které rozšiřují jejich znalosti a všeobecný rozhled.

Uchazečům, kteří mají v 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku vyznamenání, nabízíme rok studia tohoto oboru ZDARMA!

Důležité termíny:

Přihlášky ke studiu v pdf

Zázemí

Studium probíhá v inspirativním a tvořivém prostředí, studenti jsou podporováni v aktivním přístupu ke studiu a motivováni k účasti na různorodých projektech. Přímým zapojením do procesu vzniku uměleckého projektu se učí pracovat v týmu, nést odpovědnost za svoji práci, být si navzájem partnery. 

Naše ateliéry, určené k odborné výuce, jsou vybaveny nejkvalitnější technikou a nejmodernějším softwarem. 

Co očekávám

"Organizace filmového štábu"

Čím budu 

Absolventi oboru nacházejí uplatnění zejména v reklamních, produkčních a uměleckých agenturách, na manažerských pozicích, jako asistenti produkce či produkční ve filmu, televizi, v marketingových odděleních domácích i mezinárodních firem, galeriích, jako samostatní podnikatelé. Své znalosti dokáží patřičně prezentovat, a to i v cizích jazycích. Jsou dobře vybaveni i pro navazující studium na vysokých školách - i na naší Vysoké škole VŠKK za výhodnějších finančních podmínek (pro absolventy školy Michael).

"Práce v počítačové učebně"

Školní vzdělávací program Management a produkce byl školou vytvořen na základě Rámcově vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání 63-41-M/01.

Vedoucí oboru: Ing. Hana Bártová 

kritéria pro přijetí najdete zde


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška