Školné

školní rok 2017/2018 

Umělecké obory 45 000 Kč
Management 35 000 Kč
Management dvojjazyčná výuka 45 000 Kč
Dálkové studium 27 000 Kč
VOŠ 38 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = rodné číslo žáka