Bc. Jaromír Mário Císař

Bc. Jaromír Mário Císař
E-mail: cisarj@skolamichael.cz
Vyučované předměty: Dějiny výtvarné kultury, Seminář dějiny výtvarné kultury
Konzultační hodiny:

Pondělí: 14.25–15.10
Středa: 10.00–10.45

 

 

Zájmy:
Dějiny umění, historie, heraldika a genealogie, média v informačním věku, cyklistika
Kytarista skupiny Krausberry, umělecký vedoucí Pražského ukulele bandu, hudební spolupracovník divadla Kuře
 

Dosažené vzdělání
1999–2003 Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta, obor dějiny umění a památková péče
1972–1977 České vysoké učení technické, Fakulta stavební, pozemní stavby, nedokončeno
1968–1972 Gymnázium Arabská, Praha

Doplňkové vzdělání
Osvědčení pro software Bakaláři, Maturita, Školní matrika a předávání dat na ÚIV
Osvědčení pro správní řízení ve škole a školském zařízení
Osvědčení ze semináře o odpovědnosti vedoucích zaměstnanců škol za BOZP
Osvědčení pro management školy a novou maturitu
Osvědčení o studiu pedagogiky, studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Osvědčení o způsobilosti funkce zadavatel a zadavatel pro žáky s PUP MZ
Osvědčení pro společnou část maturitní zkoušky

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti
2010 – současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby, pedagog
2011–2012 SOŠ Uměleckořemeslná s r. o. v Praze 9, zástupce ředitele
2003–2011 SOŠ Kvarta, s. s r. o., Střední odborná škola v Praze 3, pedagog, zástupce ředitele
2004–2006 člen Zastupitelstva městské části Praha 3
1998–2007 Občanská demokratická aliance, ředitel Ústředního sekretariátu ODA
1993–1998 Česká filharmonie, kustod orchestru ČF
1979–1993 Národní divadlo, Státní opera Praha, kustod orchestru a správce hudebních nástrojů
1979–1989 konzervatoř, učitel hry na kytaru
1977–1979 ČKD, expediční písmomalíř
1976 – současnost hudebník