Výchovné poradenství

Výchovný poradce – Mgr. Jakub Altman
Školní metodik prevence – Mgr. Ilona Zavřelová
 
Spádová poradna: PPP Kupeckého 576, Praha 4, stanice metra Háje, tel.: 272 918 682.
 
Výchovné poradenství se na naší škole zaměřuje na oblasti:
Řešení individuálních problémů žáků a studentů,
které souvisí s jejich psychickým a sociálním zráním. Ve věkové skupině středoškoláků je charakteristická určitá psychická i sociální nevyrovnanost, což může vést k situacím, které pak studenti obtížně zvládají.
Při řešení osobních a učebních problémů studentů spolupracujeme s psycholožkou Mgr. M. Vaňkovou, Ph.D., a to zejména v případech, které se mohou vyskytnout v souvislosti se studiem, dále v případě prevence sociálněpatologických jevů, osobních psychických problémů, využití volného času, učebních problémů apod. Konzultací s psycholožkou využívají studenti školy, učitelé a rodiče studentů po předchozí telefonické domluvě.
Studijní problematika - adaptace na podmínky a formu studia u nových studentů naší školy a dále průběžné zvládnutí učiva. Příprava k maturitě a následnému vysokoškolskému studiu. Tyto otázky jsou většinou řešeny na úrovni spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, rodičů, popř. psycholožky, zejména v případech nedostatečných studijních výsledků a s tím spojené nutnosti přechodu na vhodnější typ střední školy.
Přihlášky na vysoké školy, vyšší odborné školy
Nedílnou součástí činnosti výchovného poradce je poskytnout maturantům informace o dalších možnostech studia v České republice i v zahraničí a být nápomocen při správném vyplňování přihlášek.
Program protidrogové prevence a dalších sociálně negativních jevů
Naše škola v roce 2004 vytvořila dlouhodobý plán protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů STOP DROGY. Každým rokem se také zapojujeme do grantových programů ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA - ke zhlédnutí u výchovné poradkyně. Minimální preventivní program je aktuálně doplňován a obměňován jednorázovými akcemi. Je zaměřen na primární i sekundární prevenci vzhledem k věku studentů. Každý student naší školy se alespoň jednou během studia účastní interaktivní besedy s psycholožkou. Tyto besedy probíhají v prvních ročnících, dle potřeby i ve vyšších. MPP je ke zhlédnutí u metodičky prevence.
Kontakt na poradnu
výchovný poradce: Mgr. Jakub Altman
e-mail: altmanj [zavináč]skolamichael.cz
konzultační hodiny: středa 13.30–14.20 h., v jiný den i čas dohoda možná
(popř. Mgr. Taťána Vycpálková, tel. 725 071 829, e-mail: vycpalkovat [zavináč]skolamichael.cz)

metodička prevence: Mgr. Ilona Zavřelová
e-mail: zavrelovai [zavináč]skolamichael.cz
konzultační hodiny: středa: od 12.45 do 15.00, po předchozí domluvě kdykoli.