Zájemci o studium

„Každá cesta začíná prvním nakročením.“

 

Přijímací řízení se na škole Michael liší u uměleckých oborů a oboru Management a produkce. Umělecké obory zahrnují talentovou zkoušku, při které musí uchazeči prokázat základní dovednosti
a zájem o daný obor.


Postup přijímacího řízení:

Zájemci o studium podávají přihlášky v termínech stanovených vyhláškou:

  1. U uměleckých oborů přímo na střední školu do 30. 11. Na přihlášce musí být zapsané a základní školou potvrzené výsledky ze 7. a 8. ročníku a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.
  2. U oboru Management a produkce přímo na střední školu do 1. 3. Na přihlášce musí být zapsané a základní školou potvrzené výsledky z 8. ročníku a z prvního pololetí 9. ročníku.

Každému, kdo splnil tyto podmínky, zašleme pozvánku na přijímací a talentové zkoušky s podrobnými informacemi o průběhu zkoušky, a to nejpozději 14 dnů před jejím konáním.

Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, telefonicky u zástupkyně ředitelky školy a aktuální informace o možnostech přijetí budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školy.

Dny otevřených dveří:

25. 9., 4. a 23. 10., 6. a 22. 11., 15–17 h.

Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky – Ekonomika a podnikání
ŠVP: Management a produkce
Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Management a produkce 63-41-M/01

Talentové a přijímací zkoušky - Užitá fotografie a média
ŠVP: Fotografická tvorba
Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Užitá fotografie a média 82-41-M/02
Talentové a přijímací zkoušky - Multimediální tvorba
ŠVP: Filmová tvorba
Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Multimediální tvorba 82-41-M/17

Talentové a přijímací zkoušky - Grafický design
ŠVP: Grafický design a vizuální komunikace
ŠVP: Grafický design a postprodukce
Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Grafický design 82-41-M/05

Talentové a přijímací zkoušky - Design interiéru
ŠVP: Design interiéru
Kritéria pro talentové a přijímací zkoušky Design interiéru 82-41-M/11