Animace a postprodukce

„Buď vládcem nad obrazem i zvukem!"

Vedoucí zaměření: Ing. Martin Hřebačka

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím zaměření.

Specialista na animaci a digitální postprodukci dokáže pracovat s obrazem a zvukem. Ať natočeným, nebo počítačově vytvořeným. Ovládá dokonale digitální technologie zpracovávající obraz a 2D i 3D grafickou animaci i zvukové programy.

Tříleté zaměření Animace a digitální postprodukce vychází vstříc poslednímu trendu v televizním, filmovém a reklamním průmyslu, kde je vysoká poptávka po odbornících na animaci a zpracování obrazu. Jsou žádaní specialisté, kteří dokáží při tvorbě používat digitální technologie – během natáčení, v postprodukci, při tvorbě vizuálních efektů a animace a při distribuci obsahu v televizi, digitálním kině nebo na internetu.

Studenti se během studia seznámí se základy filmové tvorby, principy klasické a počítačové animace, naučí se zpracovávat digitální obrazová a zvuková data. Naučí se také pracovat v grafických programech a systémech pro 2D a 3D animaci a digitální postprodukci - grading Davinci Resolve, compositing Nuke, 3D animace Maya, střih AVID, zvuková postprodukce ProTools. Velký důraz je kladen na uměleckou a výtvarnou složku tvorby.

Výuka probíhá formou ateliérů, seminářů a workshopů. Lektoři odborných seminářů jsou praktikující filmoví a televizní profesionálové, díky čemuž studenti získají nejnovější praktické zkušenosti, znalosti i dovednosti a potencionální kontakty pro pracovní uplatnění v praxi.

Studenti se naučí pracovat v týmu společně se studenty z ostatních zaměření. Během studia vytvoří buď samostatně nebo jako členové týmu několik reklam a krátkých animovaných či trikových filmů a budou v rámci mezioborové spolupráce zodpovídat za postprodukci krátkého hraného filmu. Studenti se mohou účastnit postprodukce reálných zakázek v rámci partnerství školy s externími subjekty a seznámit se tak se skutečnou filmovou, reklamní a TV výrobou, včetně komunikace s klientem a s náročným procesem schvalování díla.
Nejlepší studentské animované a hrané filmy a videa jsou prezentovány na školním webu a v rámci školního festivalu FestMichael.

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jako postprodukční specialisté ve filmovém, televizním nebo reklamním průmyslu. Ať na pozici střihačů, zvukařů či tvůrců animací a speciálních efektů. Dokáží pracovat jako součást týmu podílejícího se na filmové či televizní produkci nebo mohou pracovat i samostatně na tvorbě 2D i 3D počítačových animací a na digitální postprodukci.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 14. června 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 31. 5. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:

Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Animace a digitální postprodukce

Zde najdete kritéria k přijímací řízení

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška