Animace a postprodukce

„Buď vládcem nad obrazem i zvukem!"

Vedoucí zaměření: Ing. Martin Hřebačka

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím zaměření.

Specialista na animaci a digitální postprodukci dokáže pracovat s obrazem a zvukem. Ať natočeným, nebo počítačově vytvořeným. Ovládá dokonale digitální technologie zpracovávající obraz a 2D i 3D grafickou animaci i zvukové programy.

Tříleté zaměření Animace a digitální postprodukce vychází vstříc poslednímu trendu v televizním, filmovém a reklamním průmyslu, kde je vysoká poptávka po odbornících na animaci a zpracování obrazu. Jsou žádaní specialisté, kteří dokáží při tvorbě používat digitální technologie – během natáčení, v postprodukci, při tvorbě vizuálních efektů a animace a při distribuci obsahu v televizi, digitálním kině nebo na internetu.

Studenti se během studia seznámí se základy filmové tvorby, principy klasické a počítačové animace, naučí se zpracovávat digitální obrazová a zvuková data. Naučí se také pracovat v grafických programech a systémech pro 2D a 3D animaci a digitální postprodukci - grading Davinci Resolve, compositing Nuke, 3D animace Maya, střih AVID, zvuková postprodukce ProTools. Velký důraz je kladen na uměleckou a výtvarnou složku tvorby.

Výuka probíhá formou ateliérů, seminářů a workshopů. Lektoři odborných seminářů jsou praktikující filmoví a televizní profesionálové, díky čemuž studenti získají nejnovější praktické zkušenosti, znalosti i dovednosti a potencionální kontakty pro pracovní uplatnění v praxi.

Studenti se naučí pracovat v týmu společně se studenty z ostatních zaměření. Během studia vytvoří buď samostatně nebo jako členové týmu několik reklam a krátkých animovaných či trikových filmů a budou v rámci mezioborové spolupráce zodpovídat za postprodukci krátkého hraného filmu. Studenti se mohou účastnit postprodukce reálných zakázek v rámci partnerství školy s externími subjekty a seznámit se tak se skutečnou filmovou, reklamní a TV výrobou, včetně komunikace s klientem a s náročným procesem schvalování díla.
Nejlepší studentské animované a hrané filmy a videa jsou prezentovány na školním webu a v rámci školního festivalu FestMichael.

Uplatnění

Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit jako postprodukční specialisté ve filmovém, televizním nebo reklamním průmyslu. Ať na pozici střihačů, zvukařů či tvůrců animací a speciálních efektů. Dokáží pracovat jako součást týmu podílejícího se na filmové či televizní produkci nebo mohou pracovat i samostatně na tvorbě 2D i 3D počítačových animací a na digitální postprodukci.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Literární práce zašlete elektronicky do 27. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:

Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Animace a digitální postprodukce

Zde najdete kritéria k přijímací řízení

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška