Design interiéru

„Naučte se dávat interiéru duši."

Vedoucí zaměření: MgA. Andrea Vokřálová

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucí zaměření.


MgA. Andrea Vokřálová – vedoucí zaměření Design interiéru

Designér interiérů umí čarovat s prostorem a ovlivňovat jeho atmosféru podle svých záměrů nebo na zakázku klienta. Stejně tak skvěle rozumí designu nábytku a produktovému designu obecně. Může se uplatnit samostatně nebo ve službách obchodních domů a značkových firem.

Tříleté studium Design interiéru je zaměření, které klade velký důraz na kreativitu a fantazii studentů. Studenti se seznámí s dějinami umění, s vývojem jednotlivých historických stylů a slohů, získají orientaci v dějinách architektury a designu interiéru. Získají dovednosti z technického kreslení, vytváření návrhů a naučí se kresebné studie převést do počítačové podoby a posléze i výroby.
Teoretické znalosti jsou úzce propojené s praktickými. Výuka je zaměřena na práci s prostorem a rozmístěním nábytku, světlem, fotografováním interiérů, navrhováním barevných kombinací vhodných pro zadaný interiér, práci s doplňky i textiliemi.

Technické znalosti studenti získávají při praktických cvičeních a realizacích svých prací. Výuka probíhá ateliérovou formou, ale důležitou součástí praktické výuky jsou workshopy, práce v odborných dílnách Akademie řemesel v Praze a návštěvy exkurzí a veletrhů.

Pedagog se věnuje každému studentovi individuálně a intenzivně ho připravuje na cestu interiérového designéra nebo na studium na vysoké škole. Pracuje s nimi na reálných zakázkách, učí je prezentovat svou práci klientovi a řešit zakázku s řemeslníky. Mladí designéři se během studia naučí jak pracovat s klientem, tak prezentovat své projekty i svou výslednou práci v oblasti marketingu.Uplatnění

Absolventi si mohou založit své vlastní studio a pracovat samostatně nebo se prosadit jako produktoví designéři a spolupracovat s obchody či světovými značkami. Díky širokému záběru tohoto zaměření se osvědčí i ve větších firmách jako visual merchandise odborníci. Mohou i pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:

Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Design interéru

Zde najdete kritéria k příjimacímu řízení 

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška