Filmová tvorba

„Jakmile režisér vysloví zaklínadlo „akce“, život běží jinak."

Vedoucí zaměření: PhDr. Ivana Křenová

Ivana Křenová - vedoucí zaměření Filmová tvorba

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucí zaměření.

Člen filmového nebo televizního štábu ovlivňuje celý tým. Musí přesně vědět, co dělají a potřebují ostatní členové, aby souhra byla co nejefektivnější. K natočení dobrého filmu, klipu nebo reklamy je totiž kromě talentu potřeba také píle, odhodlání, týmový duch a zodpovědnost. Čím více dovedností a znalostí filmař ovládá, tím na větších projektech se může podílet.

Studenti se během tříletého studia Filmové tvorby seznámí s jednotlivými tvůrčími profesemi – režií, kamerou, střihem, zvukem a jejich úlohou při realizaci audiovizuálního díla s akcentem na reklamní tvorbu. Osvojí si práci s výrazovými prostředky, základy filmové techniky a technologie.
Výuka probíhá formou ateliérů, seminářů a workshopů.

Film a televize si udržují stále dominantní postavení v kreativním průmyslu. Cílem studia je vychovat praktické filmaře s dobrou znalostí filmového řemesla, kteří budou mít povědomí o více filmových profesích. Právě určitá kumulace profesí je typická pro dnešní filmovou a TV tvorbu. 

 Halina Pawlowská - scenáristka, pedagog na VOŠ

Lektoři odborných seminářů jsou praktikující filmoví a televizní profesionálové, což dává studentům vynikající možnost, aby získali nejnovější praktické zkušenosti, znalosti i dovednosti. Navíc jsou lektoři důležitým kontaktem pro potencionální pracovní uplatnění studentů v praxi.

Studenti se učí pracovat samostatně i v týmu společně se studenty z dalších zaměření.
Během studia v rámci cvičení natočí několik TV reklam i krátkých hraných filmů, účastní se natáčení a postprodukce reálných zakázek v rámci partnerství školy s externími subjekty a seznamují se tak se skutečnou filmovou a TV výrobou, včetně komunikace s klientem a s náročným procesem schvalování díla.

Pro svoje filmařské aktivity si studenti VOŠ mohou zapůjčit školní techniku. Nejlepší studentské filmy a videa jsou navíc prezentovány na webu a v rámci školního festivalu FestMichael.Uplatnění

Tříleté studium zaměření Filmová tvorba posluchači zajistí odbornou průpravu a praktické zkušenosti z oblasti filmové, televizní a reklamní tvorby, aby se mohl uplatnit jak v tuzemském, tak i mezinárodním kreativním průmyslu na mnoha pracovních pozicích jako člen filmových či TV štábů.

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 14. června 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 31. 5. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření: Filmová tvorba

Zde najdete kritéria k přijímacímu řízení.

 

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Ukázky prací našich studentů

Easyslim Autor: Daniel Konopáč VOŠ
Absolut Autor: Tomáš Vráb VOŠ
Nice to meet you Halina Pawlowská Autor: Daniel Galba VOŠ
RailReklam Autor: Daniel Konopáč VOŠ
vybrané práce VOŠ Autor: 3.ročník VOŠ VOŠ
Reklamní Jingl - Metaxa Autor: cvičení VOŠ VOŠ
Jiný pohled Autor: Lada Lashneva VOŠ
Znělka Michaelfest 2015 Autor: Čermák; Šimunková; Macháček; Dočkal VOŠ
http://www.skolamichael.cz/cz/vyssi_odborna_skola/prace_studentu?
Další ukázky