Fotografická tvorba

„Dobrý fotograf nestaví jen na talentu, ale i na vědění.“

Vedoucí zaměření: MgA. Tomáš Třeštík

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím zaměření.

Tomáš Třeštík - vedoucí zaměření Fotografická tvorba

Cvaknout závěrkou dokáže každý. To, co odlišuje skvělé fotografy od ostatních, je cit pro kompozici, atmosféru, vystižení momentu i způsob následného zpracování fotografie. Čím více technologických postupů a uměleckých stylů fotograf ovládá, tím lepší dílo umí vytvořit. Proto je vzdělání a příprava fotografa tak důležitá.

Koncepce výuky tříletého zaměření Fotografická tvorba spočívá v poznání tvůrčích i technických stránek fotografického oboru. Výuka je zaměřena na všechny významné oblasti fotografie s hlavním důrazem na práci s modelem, na reportážní a dokumentární fotografii a následnou aplikaci všech získaných dovedností v komerční sféře.

Studenti se seznámí s historií i aktuálními trendy ve světě fotografie a osvojí si technické i umělecké znalosti. Výuka se zaměřuje i na zdokonalení rétorických a komunikačních schopností důležitých k prezentaci díla i k práci s modely, součástí jsou i základy psychologie, etiky atd.

Antonín Kratochvíl - fotograf, pedagog na VOŠ 

Praktická cvičení probíhají jak ve školních fotografických ateliérech, tak v exteriérech a velkých profesionálních fotostudiích - podle typu cvičení nebo tvůrčí dílny. Zpracování pak probíhá v nejmodernějších počítačových programech.

Specifikem VOŠ Michael je úzké propojení s dalšími zaměřeními. Toho studenti využijí především při společných ročníkových pracích a jiných cvičeních. Díky tomu se všichni naučí pracovat v týmu, lépe komunikovat a prezentovat společnou práci.

Výuka je koncentrována do bloků a tvůrčích dílen pod vedením kmenových profesorů a externě spolupracujících renomovaných odborníků z praxe, např. Antonína Kratochvíla, Zdeňka Lhotáka, Lukáše Dvořáka, Lukáše Žentela, Jana Šibíka.

Uplatnění

Absolventi budou připraveni na samostatnou tvůrčí práci i na kreativní práci v různých reklamních a tiskových agenturách. Budou schopni uplatnit svou uměleckou tvorbu v reklamě a při znalosti oborových skladebných možností a technologických postupů využívat i netradiční autorské metody řešení.

Přijímací zkoušky 

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte později.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Fotografická tvorba

Zde najdete kritéria k přijímacímu řízení.


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Ukázky prací našich studentů

Kladno Intermedia Autor: J. Amler VOŠ
Figury Autor: Jakub Amler VOŠ
Téma - reklama Autor: Jakub Amler VOŠ
Anorexie Autor: Nikol Štrossová VOŠ
Téma - portrét Autor: N. Štrossová VOŠ
Chicago – movie inspiracion Autor: Jan Olša VOŠ
Téma - subjektivní dokument Autor: Milan Drobný VOŠ
Triola Autor: Jakub Amler VOŠ
http://www.skolamichael.cz/cz/vyssi_odborna_skola/prace_studentu?
Další ukázky