Grafický design

„I obrazem se dá mluvit k ostatním."

Vedoucí zaměření: MgA. Miroslav Roubíček

Spojte se s námi na Facebooku.
Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím zaměření.

Miroslav Roubíček - vedoucí zaměření Grafický design

Každý grafik musí perfektně ovládat nejnovější grafické programy, ale i výtvarné styly a techniky. Musí vše kombinovat tak, aby výsledek perfektně sděloval hlavní záměr, myšlenku. Ať vlastní, či klientovu.

Tříleté studium Grafického designu se zaměřuje především na rozvíjení individuálních schopností každého studenta. Podporujeme jeho ambice už během studia, konzultujeme jeho vlastní zakázky a projekty, dialog je pro nás zásadním prostředkem studia. Studenti tvoří koncept celého tříletého studia společně s námi. Připravujeme je pro nástup do praktického profesního života bez nutnosti další praxe či pro studium na vysokých školách.

Petr Vlasák, Richard Stiebitz - kreativní ředitelé, pedagogové na VOŠ

Studium je strukturováno do jednotlivých bloků, kde studenti získávají jak řemeslné, tak i mezioborové znalosti potřebné k další profesionální kariéře. V rámci studia jsou pro studenty připravovány oborově tematické přednášky, workshopy a zajímavé komerční zakázky či spolupráce s reklamními agenturami. Workshopy vedou špičkoví specialisté na danou oblast (typografie, grafický design, postprodukce, digitální a game design apod.). Studenti se tak vedle své práce v ateliéru naučí rychle a efektivně chápat celou škálu oboru grafického designéra.Specifickým znakem VOŠ je možnost spolupráce na zadaných projektech s ostatními studenty dalších zaměření a rozšíření znalostí v zaměření filmová tvorba, fotografická tvorba, produkce a dalších.

VOŠ Michael je vybavena nejnovějším hardware (Apple) a software (Adobe), což umožňuje studentům zvládnout zadané projekty od ideové části až po finální výstup v profesionální kvalitě.
Kromě odborných stáží se studenti účastní i kreativních soutěží , prezentací v Opengallery, Galerii 1, Galerii Michael i představení veřejnosti na prestižní školní akci FestMichael.

Uplatnění

Absolvent AGD VOŠ Michael je sebevědomý profesionál, který umí poskytnout full-servisové služby, od efektivního jednání s klientem, přes vymýšlení celkového konceptu zadání, až po finální realizaci zakázky. V průběhu studia si vytvoří kvalitní, silné portfolio projektů, které ho bude provázet v jeho budoucí kariéře. Studenti se mohou uplatnit v kreativním průmyslu jako grafici, art directoři v reklamních agenturách, grafických studiích, nakladatelstvích a vydavatelstvích, jako DTP operátoři, webdesigneři či samostatně tvořící designéři.


Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte později.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Grafický design

Zde najdete kritéria k přijímacímu řízení.


 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška

Ukázky prací našich studentů

RailReklam - Cestujte vlakem! Autor: Andrea Houšková VOŠ
RailReklam - Cestujte vlakem! Autor: Barbora Mašková VOŠ
RailReklam - Cestujte vlakem! Autor: Vojtěch Petrus VOŠ
RailReklam - Cestujte vlakem! Autor: Barbora Mrázová VOŠ
Hudební značka - Huso Autor: Barbora Mrázová VOŠ
Hudební značka - Countrit Autor: Andrea Houšková VOŠ
Hudební značka - Strings Autor: Kryštof Mácha VOŠ
Hudební značka - Dub Step Autor: Denisa Kaplanová VOŠ
http://www.skolamichael.cz/cz/vyssi_odborna_skola/prace_studentu?
Další ukázky