Pro studenty

Studijní info

Platba školného

Školné pro školní rok 2017/2018

   
   
 
Umělecké obory
 
45 000 Kč
Management  35 000 Kč
Dálkové studium 27 000 Kč
VOŠ 38 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = rodné číslo žáka

Stravování

Provoz školní jídelny:
7.30–15.15 hod., v pátek 7.30–15.30 hod.

Výdej obědů:
11.00–14.30 hod., v pátek 11.00–14.00 hod.

Více informací o provozu jídelny Jídelní lístek