Produkce

„Vášeň je u produkce stejně důležitá jako u tvorby.“

Vedoucí zaměření: Bc. Michal Kráčmer

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucím zaměření


Bc. Michal Kráčmer - vedoucí zaměření Produkce

Dobrý produkční musí umět zajistit realizaci díla. Sehnat tvůrce, členy štábu, organizovat dění na place, vše právně a finančně ošetřit. Především ale musí umět odhadnout lidi a dobře s nimi komunikovat.

Tříleté studium Produkce je koncipované tak, aby si studenti osvojili principy a fungování oboru a stali se samostatnou a funkční složkou týmu u filmu, v televizi, reklamě nebo při realizaci fotografického či grafického díla. Součástí studia je načerpání teoretických vědomostí. Důraz je však kladen na praktickou stránku produkční práce a osvojení praktických dovedností.

Výuka probíhá formou ateliérů, seminářů a workshopů. Lektoři odborných seminářů jsou praktikující filmoví, televizní a reklamní profesionálové. Díky tomu studenti získávají nejnovější praktické zkušenosti, znalosti a dovednosti a mají do budoucna i potencionální kontakty pro uplatnění ve filmovém nebo reklamním průmyslu.

Během studia se studenti naučí perfektně a samostatně používat veškeré dokumenty nutné pro realizaci audiovizuálního díla, jako jsou literární scénář, technický scénář, rozpočet, složky, storyboard, shootingboard, natáčecí plán, seznam hercodnů, denní dispozice, denní zprávy či vyúčtování. Naučí se je také sami vytvářet v běžných či specializovaných programech.
Absolventi se bezpečně orientují v problematice smluv (zejména autorských) a pojištění při realizaci audiovizuálního díla. Znají základní pravidla ekonomiky, daní a možnosti financování projektů.

Hlavním předpokládaným výsledkem studia je samostatnost. Studenti jsou schopni vyhodnotit situaci a aplikovat vhodné řešení použitím veškerých vědomostí, znalostí a dovedností, které během studia načerpali.

V rámci studia natočí studenti několik TV reklam i krátkých hraných filmů. Také zajišťují realizaci skutečných zakázek v rámci partnerství školy s externími subjekty. Seznámí se tak dobře se skutečnou filmovou a reklamní výrobou, včetně komunikace s klientem a s náročným procesem schvalování díla. Cílem VOŠ Michael je zapojit studenty do některého z programů stáží na podobně zaměřených vyšších odborných školách v USA a Evropě.

Uplatnění

Absolvent zaměření Produkce se může uplatnit na pozicích account manager a produkční v reklamní agentuře, postprodukčním studiu nebo jako produkční v TV či u filmu. Zpočátku spíš na pozicích asistent produkce či produkční koordinátor, s přibývajícími zkušennostmi v praxi pak i na pozicích vedoucího natáčení a vedoucího produkce.

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Literární práce zašlete elektronicky do 27. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047.Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:

Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Produkce

Zde naleznete kritéria k přijímacímu řízení 

 

 

 

 

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška