Scenáristika a mediální komunikace

„Dobrý film vzniká jedině z dobrého scénáře.”

Vedoucí zaměření: MgA. Halina Pawlowská

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucí zaměření. 

Halina Pawlowská - vedoucí zaměření Scenáristika a mediální komunikace

Scenárista a mediální odborník musí především zaujmout všechny, kdo se začtou do jeho díla. Potřebuje perfektně ovládat psanou formu jazyka a uzpůsobit ji konkrétnímu publiku a médiu tak, aby jeho dílo přesně vyvolalo plánovanou reakci.

Cílem tříletého studia zaměření Scenáristika a mediální komunikace na VOŠ Michael je zvládnutí všech potřebných dovedností pro činnost v oblasti audiovizuálních projektů a ve světě médií. Sepětí scenáristického a novinářského řemesla má v našem prostředí dlouhou tradici a historie dokládá užitečnost takového spojení.

Studenti se naučí jak práci se slovem, jako základním prvkem uměleckých i žurnalistických žánrů, ale naučí se i dobře orientovat ve složitém půdorysu současné audiovize a médií. Osvojí si základní principy scenáristické a dramaturgické tvorby a zvládnutí rozličných literárních útvarů od zpráv, fejetonů a reportáží po eseje či interview.

Výuka probíhá formou prezentací, klasických přednášek i vystoupení předních odborníků z praxe, elektronických projekcí, besed a workshopů s úspěšnými scenáristy a publicisty. Součástí studia jsou i návštěvy a stáže ve vybraných studiích a redakcích.

V rámci filmové tvorby mají studenti scenáristiky a publicistiky jedinečnou příležitost spolupracovat se studenty režie, kamery, střihu, zvuku i produkce.

Studenti jsou vedeni k aktivní účasti na talentových soutěžích, festivalech a dalších fórech, kde mohou uplatnit nabyté znalosti a svůj talent. VOŠ Michael má zkušenosti se zapojováním studentů do programů stáží na vyšších odborných školách v zahraničí, které mají obdobnou specializaci. Každoročním vyvrcholením studentských projektů je potom účast na školním festivalu FestMichael, jehož přehlídka je otevřena i pro nejširší veřejnost na webových stránkách (http://www.festmichael.cz/cz).

Uplatnění

Tříleté studium zaměření Scenáristika a mediální komunikace je skvělou průpravou pro všechna povolání, která pracují se slovy a původními texty. Ať ve formě konkrétních scénářů, ale i podkladů pro čistě vizuální díla. Hlavní uplatnění najdou absolventi v televizních, filmových či reklamních týmech, v klasických i elektronických médiích nebo na pozici v tiskových odborech úřadů a firem.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 30. srpna 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 8. 2018.
Literární práce zašlete elektronicky do 27. 8. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Scenáristika a mediální komunikace

Zde najdete kritéria k přijímacímu řízení.

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška