Scenáristika a mediální komunikace

„Dobrý film vzniká jedině z dobrého scénáře.”

Vedoucí zaměření: MgA. Halina Pawlowská

Domluvte si možnost individuálních konzultací s vedoucí zaměření. 

Halina Pawlowská - vedoucí zaměření Scenáristika a mediální komunikace

Scenárista a mediální odborník musí především zaujmout všechny, kdo se začtou do jeho díla. Potřebuje perfektně ovládat psanou formu jazyka a uzpůsobit ji konkrétnímu publiku a médiu tak, aby jeho dílo přesně vyvolalo plánovanou reakci.

Cílem tříletého studia zaměření Scenáristika a mediální komunikace na VOŠ Michael je zvládnutí všech potřebných dovedností pro činnost v oblasti audiovizuálních projektů a ve světě médií. Sepětí scenáristického a novinářského řemesla má v našem prostředí dlouhou tradici a historie dokládá užitečnost takového spojení.

Studenti se naučí jak práci se slovem, jako základním prvkem uměleckých i žurnalistických žánrů, ale naučí se i dobře orientovat ve složitém půdorysu současné audiovize a médií. Osvojí si základní principy scenáristické a dramaturgické tvorby a zvládnutí rozličných literárních útvarů od zpráv, fejetonů a reportáží po eseje či interview.

Výuka probíhá formou prezentací, klasických přednášek i vystoupení předních odborníků z praxe, elektronických projekcí, besed a workshopů s úspěšnými scenáristy a publicisty. Součástí studia jsou i návštěvy a stáže ve vybraných studiích a redakcích.

V rámci filmové tvorby mají studenti scenáristiky a publicistiky jedinečnou příležitost spolupracovat se studenty režie, kamery, střihu, zvuku i produkce.

Studenti jsou vedeni k aktivní účasti na talentových soutěžích, festivalech a dalších fórech, kde mohou uplatnit nabyté znalosti a svůj talent. VOŠ Michael má zkušenosti se zapojováním studentů do programů stáží na vyšších odborných školách v zahraničí, které mají obdobnou specializaci. Každoročním vyvrcholením studentských projektů je potom účast na školním festivalu FestMichael, jehož přehlídka je otevřena i pro nejširší veřejnost na webových stránkách (http://www.festmichael.cz/cz).

Uplatnění

Tříleté studium zaměření Scenáristika a mediální komunikace je skvělou průpravou pro všechna povolání, která pracují se slovy a původními texty. Ať ve formě konkrétních scénářů, ale i podkladů pro čistě vizuální díla. Hlavní uplatnění najdou absolventi v televizních, filmových či reklamních týmech, v klasických i elektronických médiích nebo na pozici v tiskových odborech úřadů a firem.

 

Přijímací zkoušky

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne v červnu 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 31. 5. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Informace k vyplnění přihlášky:
Obor vzdělávání (kód a název): 82-43-N/.. Multimediální tvorba
Vzdělávací program (kód a název): 82-43N/06 Multimediální tvorba v reklamě, zaměření Scenáristika a mediální komunikace

Zde najdete kritéria k přijímacímu řízení.

 


Přihlásit se ke studiu: Online přihláška