Školné

školní rok 2017/2018

VOŠ 38 000 Kč

 

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = rodné číslo žáka