Stravování

Informace o stravování v jídelně školy Michael
Informace pro studenty o stravování ve školní jídelně
Od školního roku 2017/2018 je novým provozovatelem školní jídelny společnost GS-zařízení školního stravování s.r.o.

Cena oběda pro studenty VOŠ: 75 Kč (polévka, hlavní jídlo, dezert, pitný režim)

Na adrese www.trisofthk.cz/michael naleznete formulář, kde se přihlásíte osobním číslem a PINem. Osobní číslo máte na kartičce. Váš PIN je stejný jako v předchozích letech. Pokud jej neznáte, sdělíme vám ho na pokladně.

Objednávky lze udělat dopředu na libovolný počet dní. Nejpozději však den předem do 12:00. Upozorňujeme, že objednávky na pondělí lze udělat nejpozději v pátek, rovněž do 12 hodin. Objednávku lze samozřejmě i stornovat, termín na storno je stejný, tedy do uzavření systému den předem. Pozdější storno nebude možné a oběd v takovém případě propadá.

V případě jakýchkoliv problémů se systémem se obraťte na pokladní anebo volejte 736 531 216.
PLATBA se provádí bezhotovostně, převodem na účet vždy mezi 15. a 20. dnem v měsíci jako platba stravného na měsíc následující.
ČÍSLO ÚČTU: 280 929 729/0300
VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo studenta
Do poznámky napište: jméno a příjmení studenta a třídu
V případě, že nevyplníte správně celý variabilní symbol = neshoduje se s rodným číslem na přihlášce, nebudou tyto platby akceptovány a správně přiřazeny!
KONTAKTY:
Odhlašování obědů – pouze formou SMS: telefonní spojení pro odhlašování:
774 432 494, 774 400 756.
E-mail pro případné dotazy, info o stravování: gs-skolnijidelna@email.cz.
Tel. kontakt: 774 400 756 / 774 432 494
Přihlášení ke stravování je možno provést kdykoli i v průběhu školního roku. Pro každý školní rok je nutné vyplnit novou přihlášku s aktuálními osobními údaji.
Přihlášku ke stravování si studenti mohou stáhnout a vytisknout z webových stránek školy nebo si ji mohou vyzvednout u vedoucího provozu ve školní jídelně.
Další pokyny ke stravování najdete na webu školy http://www.skolamichael.cz/cz/stredni_skola/pro_studenty.