Jídelna - změny v objednávání

13. 12. 2017

Vážení studenti,
děkujeme Vám, že jste začali využívat systém objednávek obědů přes internet. Zároveň vám chceme
poděkovat, že jste v době zkušebního provozu tolerovali jeho výpadky a informovali nás o nich.
Máme za to, že se nám již podařilo veškeré technické problémy odstranit.
Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že se občas drobné potíže nevyskytnou, ale doufáme, že jich bude
minimum, a budeme vám velmi vděčni, pokud nám o každém případném problému dáte vědět ať už
na pokladně v kantýně, nebo na číslo 736 531 216, případně e-mail adresu GS-zss@seznam.cz.
Systém hodláme nadále vylepšovat. Již dnes můžete vidět na svém účtu nejen veškeré odebrané
obědy jako dosud, ale nově i útratu v kantýně. Sami tak máte přesný přehled o stavu vašeho konta.
Do budoucna hodláme zprovoznit ještě funkci nazvanou “dražba obědů”. Znamená to, že obědy,
které již nelze stornovat, budete moci skrze webové stránky nabídnout svým spolužákům, kteří
nemají objednáno. O zprovoznění této služby vás budeme včas informovat.
Zároveň chceme přistoupit k několika změnám, které povedou k urychlení obsluhy v kantýně.
Obědy objednávejte výhradně přes internet. Dobu objednávání (jakož i storna obědů) prodlužujeme
do 14 hodin předchozího dne.

Objednávky obědů na pokladně jsou i nadále možné, ale pouze po 14. hodině. Chceme tak umožnit
objednávku i těm studentům, kteří si nestihli objednat včas, ale současně nezdržovat studenty, kteří
čekají u pokladny.
Výjimkou jsou samozřejmě situace, kdy objednávku kvůli poruše systému nepůjde přes internet
udělat.
Upozorňujeme, že pokud není na zákaznickém účtu dostatek finančních prostředků, objednávku
systém neakceptuje a odmítne ji jako celek - tzn. pokud částka na účtu nestačí na celou objednávku
(např.5 obědů), systém ji zamítne (tedy neobjedná ani jeden oběd bez ohledu na to, že částka na
jeden oběd je dostatečná). Vždy je tedy nutné objednat jen tolik obědů, kolik se vejde do zbývající
částky na účtě.
Peníze na účet posílejte s předstihem a počítejte s tím, že vám mohou budou připsány přibližně do
tří pracovních dnů.
Prosíme nežádejte v době špičky vklady v hotovosti na zákaznické konto. Vklady budeme přijímat
rovněž po 14. hodině, případně v době, kdy je pokladna volná. Minimální vklad na pokladně je 200
Kč.
Platby v hotovosti na pokladně za bufetový sortiment jsou samozřejmě i nadále možné.
Noste s sebou kartičky. Pokud nemáte svoji kartičku, nebude možné platit z vašeho konta na
pokladně. Hlášení vašeho osobního čísla již nebude respektováno, chráníme tím vaše finanční
prostředky.
Za vystavení nové kartičky v případě ztráty účtujeme 50 Kč.
Děkujeme za spolupráci.

Připomínáme postup elektronické objednávky:
1. www.trisofthk.cz/michael
2. Zadejte osobní číslo – najdete na kartičce.
3. Zadejte PIN – sdělíme vám ho na pokladně, pokud jej neznáte
4. Objednejte si na libovolný počet dnů z nabídky jídel.
Důležité informace
Číslo účtu pro zasílání plateb: 280 929 729 / 0300
Variabilní symbol (nutné zadat): Rodné číslo strávníka
Poznámka k bankovnímu převodu: Jméno a příjmení strávníka a třída
Cena obědového menu pro studenty: 42 Kč
Cena obědového menu pro cizí strávníky: 75 Kč
E-mail: gs-skolnijidelna@email.cz, GS-zss@seznam.cz
Formuláře pro přihlášení ke stravování jsou k dispozici v jídelně na pokladně.

Za tým školní jídelny
Angelika Bazalová
 

Další

1. 6. 2018 Akce v červnu 27. 2. 2018 Soutěž CEMACH 13. 12. 2017 Jídelna - změny v objednávání 21. 9. 2017 Absolutorium – podzimní termín
Všechny