Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně – Mgr. Taťána Vycpálková
Školní metodik prevence – Mgr. Jaroslava Homolková

Výchovné poradenství se na naší škole zaměřuje na oblasti:
Řešení individuálních problémů studentů - při řešení osobních a studijních problémů studentů spolupracujeme s psycholožkou Mgr. M. Vaňkovou, a to zejména v případech, které se mohou vyskytnout v souvislosti se studiem, dále v případě osobních psychických problémů, využití volného času apod. Konzultací s psycholožkou využívají studenti školy, učitelé a rodiče studentů po předchozí telefonické domluvě.
Studijní problematika - adaptace na podmínky a formu studia u nových studentů naší školy a dále průběžné zvládnutí učiva. Příprava k následnému vysokoškolskému studiu. Tyto otázky jsou většinou řešeny na úrovni spolupráce třídního učitele, výchovného poradce, rodičů, popř. psycholožky, zejména v případech nedostatečných studijních výsledků.
Přihlášky na vysoké školy
Nedílnou součástí činnosti výchovného poradce je poskytnout informace o možnostech dalšího studia
v České republice i v zahraničí a být nápomocen při správném vyplňování přihlášek.
Program protidrogové prevence a dalších sociálně negativních jevů
Naše škola v roce 2004 vytvořila dlouhodobý plán protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů STOP DROGY.  Zapojujeme se také do grantových programů ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA. Preventivní program je aktuálně doplňován a obměňován jednorázovými akcemi. Je zaměřen na primární i sekundární prevenci vzhledem k věku studentů. 
Kontakt na poradnu
výchovná poradkyně: Mgr. Taťána Vycpálková
telefon: +420 725 071 829
e-mail: vycpalkovat [zavináč] skolamichael.cz
konzultační hodiny: čtvrtek 12.45–14.30 hod., v jiný den i čas dohoda možná