Zájemci o studium

„Každá cesta začíná prvním nakročením.“

Přijímací řízení pro uchazeče o studium od září 2018 proběhne 28. června 2018.
Přihlášky se podávají buď osobně nebo poštou na adresu školy do 20. 6. 2018.
Přijímací řízení není zpoplatněno.
V mimořádných případech lze termín sjednat individuálně. Pro více informací kontaktujte studijní oddělení Lucii Scholzovou na scholzoval@skolamichael.cz, 602 314 047. Přihláška musí být potvrzena lékařem a musí k ní být přiložena ověřená kopie maturitního vysvědčení. Pokud jej do odevzdání přihlášky neobdržíte, nechte si vystavit na dosud studované SŠ potvrzení o tom, kdy jej získáte. Přiložte alespoň kopii (neověřenou) vysvědčení ze 4. ročníku. Maturitní vysvědčení je možné dodat na základě tohoto potvrzení později. V případě uchazeče, který studoval v zahraničí, požadujeme přiložit ověřenou nostrifikační doložku o uznání platnosti maturitní zkoušky v zahraniční škole. Pokud je nostrifikace teprve v řízení, zatím postačí kopie žádosti o nostrifikaci. Nostrifikaci doložíte na základě tohoto potvrzení později.

Tříleté studium vzdělávacího programu Multimediální tvorba v reklamě poskytujeme formou ateliérové výuky a specializovaných workshopů.

Výuka probíhá podobně jako na vysokých školách. Rok je rozdělen na zimní a letní období 
a každé z nich je zakončeno složením zápočtů a zkoušek z daných předmětů. V případě potřeby je možné se na termínech zkoušek individuálně domluvit s jednotlivými vyučujícími.

Forma studia: denní vyšší odborné studium určené pro absolventy středních škol
Délka studia: 3 roky

Přihlášky: individuálně
Na další kola po dohodě se studijní referentkou Lucií Scholzovou:+420 602314047, nebo scholzoval@skolamichael.cz.
Originál maturitního vysvědčení předložit při přijímacím řízení, popř. při zápisu ke studiu.

Přijímací zkoušky: 14. 6. 2018.
Zkoušky jsou bez poplatku, jednokolové a konají se v jednom dni. Pro všechna zaměření uchazeč musí složit

VOŠ FILMOVÁ TVORBA
VOŠ FOTOGRAFICKÁ TVORBA

VOŠ GRAFICKÝ DESIGN

VOŠ DESIGN INTERIÉRU
VOŠ ANIMACE A POSTPRODUKCE
VOŠ PRODUKCE
VOŠ SCENÁRISTIKA A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE


Školné: 19 000 - 38 000 Kč/rok,
možnost stipendia

Studium ukončené absolutoriem se skládá ze zkoušky:

Po vykonání absolutoria je možno studovat na soukromých vysokých školách v ČR a po absolvování dvou semestrů denního studia získat titul bakalář, nebo studovat 1 rok na univerzitě v UK a získat titul BA.


Další informace mohou zájemci získat na Dnech otevřených dveří, telefonicky u zástupkyně ředitelky školy a aktuální informace o možnostech přijetí budou vždy zveřejněny na internetových stránkách školy.