Zaměření

Škola MICHAEL podporuje nadané studenty.

VOŠ Michael nabízí atraktivní studium Multimediální tvorba v reklamě s možností výběru ze sedmi zaměření. V každém studuje max. 10 studentů. Uplatňujeme individuální přístup, podporujeme talent a dovednosti. Podle našeho názoru by měl každý specialista v reklamě mít přehled i o jiných oblastech, aby dobře zapadl do jakkoliv širokého týmu a kooperoval s dalšími odborníky.