For students

Study info

Bakalář

Platba školného

Školné pro školní rok 2012/2013

Umělecké obory 39 000 Kč
Management 30 000 Kč
Dálkové studium 27 000 Kč
VOŠ 38 000 Kč

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = rodné číslo žáka

Stipendium

Třem nejlepším studentům denního studia jsou každoročně udělována prospěchová stipendia v minimální výši 3 000 Kč za školní rok.

Catering

School canteen:
from half past seven till quarter past three, on Friday from half past seven till half past three

Lunch serving:
from eleven o'clock till half past two, on Friday from eleven o'clock till two o'clock

More info about canteen Menu

Download

Žádost
PDF / 281 kB