Konkurz na zástupce ředitelky školy

6. Březen, 2019 Aktuality

Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa zástupce/zástupkyně ředitelky školy

Požadavky:

 • vzdělání podle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění,
 • praxe a další předpoklady stanovené dle § 5, zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
 • organizační a řídicí schopnosti,
 • znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,
 • zdravotní způsobilost,
 • občanská a morální bezúhonnost.

K vlastnoručně podepsané přihlášce do konkurzu dále přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4),
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 29. 3. 2019 do 16.00 hodin na e-mail: zizkoval@skolamichael.cz, nebo odevzdejte osobně v zalepené obálce v sekretariátu školy s označením „konkurzní řízení“.

Datum nástupu dohodou.

Předchozí článek

«

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky