Harmonogram školního roku 2019/2020

1.     pololetí
Praktická MZ management 4. M a 4. D 28. 8.–29. 8. 2019, zahájení v 8.15 h
Zahájení školního roku 2. 9. 2019 v 8 h 1. roč., ostatní v 9.30 h
Seznamovací kurz 1. ročníků 2. 9.–6. 9. 2019
Podzimní termín písemné MZ 2. 9.–6. 9. 2019
Podzimní termín ústní MZ 5. 9.–20. 9. 2019
Třídní schůzky pro 1. ročníky 10. 9. 2019 v 18 h
Burza učebnic 13. 9. 2019
Festival Čtení ve vlaku 16. 9.–19. 9. 2019
Dny otevřených dveří 26. 9., 10. 10., 22. 10.,7. 11., 28. 11. 2019
vždy v 15–17 h
Podzimní prázdniny a ředitelské volno 28. 10.–3. 11. 2019
Ukončení klasifikace 1. čtvrtletí 15. 11. 2019
Pedagogická rada 19. 11. 2019 v 15 h
Třídní schůzky 19. 11. 2019 v 18 h
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019–3. 1. 2020
Talentové a přijímací zkoušky SŠ 7. 1. nebo 9. 1. 2020
Dny otevřených dveří 16. 1., 29. 1. 2020 vždy v 15–17 h
Ukončení klasifikace 1. pololetí SŠ 24. 1. 2020
Pedagogická rada 27. 1. 2020 v 15.30
Předání vysvědčení 30. 1. 2020
Pololetní prázdniny 31. 1. 2020
2.     pololetí
Den otevřených dveří 6. 2. 2020 v 15–17 h
Jarní prázdniny 17. 2.–23. 2. 2020
Lyžařský a snowboardový kurz (Rakousko) 9. 2.–14. 2. 2020
Reprezentační ples 28. 4. 2020
Informace o průběžné klasifikaci pro 4. ročníky 23. 3. 2020 v 17 h
Praktická maturitní zkouška (4. M) 1. 4. a 2. 4. 2019
Velikonoční prázdniny 9. 4.–13. 4. 2020
Maturitní zkouška – písemná část 8. 4. a 30. 4. 2020
Ukončení klasifikace 3. čtvrtletí  1.–3. ročníky 21. 4. 2020
Přijímací řízení Management a produkce 14. 4. nebo 15. 4. 2020
Pedagogická rada 16. 4. 2020 v 15 h
Třídní schůzky, 1.–3. ročníky 16. 4. 2020 v 18 h
Dny otevřených dveří VOŠ 23. 4., 14. 5., 28. 5. vždy v 14–16 h
Praktická maturitní zkouška (4. Fi, 4. F, 4. G) 14. 4.– 27. 4. 2020
Praktická maturitní zkouška (4. D) 22. 4. a 23. 4. 2020
4. ročníky – ukončení klasifikace 28. 4. 2020
Pedagogická rada 29. 4. 2020 v 13 h
4. ročníky – vysvědčení 30. 4. 2020
Maturitní zkouška – písemná práce a testy společné části 4. 5.– 6. 5. 2020
Studijní volno pro 4. ročníky 11. 5.– 5. 5. 2020
Náhradní termín PZ pro obor Management a produkce 14. 5. a 15.  5. 2020
Maturita – ústní zkoušky profilové a společné části 18. 5.–5. 6. 2020
Praxe 2. a 3. ročníky bude upřesněno
FESTMICHAEL 16. 6. 2020
Ukončení klasifikace 1. – 3. ročníků – denní i dálkové studium 22. 6. 2020
Výlety, exkurze, úklid 1. – 3. ročníky
Sportovní den
Pedagogická rada 23. 6. 2020 v 14 h
Předání vysvědčení 30. 6. 2020 v 9 h
Hlavní prázdniny 1. 7.–31. 8. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021 1. 9. 2020 v 8 h
Maturitní zkouška podrobně
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce a odevzdání posudků z PPP pro uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky do 2. 12. 2019
Předání výpisů z přihlášky k MZ žákům do 18. 12. 2019
Přihlášení do výsledkového portálu od 2. 1. 2020
Odevzdání seznamu povinné četby do 31. 3. 2020
Praktická maturitní zkouška (4. M) 1. 4. a 2. 4. 2020
Písemná část společné MZ 8. 4. a 30. 4. 2020
Praktická maturitní zkouška (4. Fi, 4. F, 4. G) 14. 4.–27. 4. 2020
Praktická maturitní zkouška (4. D) 22. 4. a 23. 4. 2020
Didaktické testy společné části MZ 4. 5.–6. 5. 2020
Studijní volno pro 4. ročníky 11. 5.–15. 5. 2020
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. G od 18. 5. 2020
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. F + 4. Fi od 25. 5. 2020
Ústní zkoušky profilové a společné části 4. M + 4. D od 27. 5. 2020

 

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky