Mgr. Petr Matyáš

E-mail:
Konzultační hodiny:
pondělí: 16.05–16.50
úterý: 11.50–12.30
po předchozí domluvě
Vyučované předměty:
matematika, informační a komunikační technologie

Dosažené vzdělání:
2003–2005 České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická, Praha, doktorské studium (nedokončeno)
1997–2003 Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno, magisterské studium

Doplňkové vzdělání:
procesní řízení neziskové organizace
komunikace v krizových situacích
kurz hlavního vedoucího zotavovacích akcí pro děti

Pracovní zařazení, pracovní zkušenosti:
2013–současnost  Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
2012–současnost  Opři se, z.s., předseda spolku
2009–současnost  Fakulta informačních technologií ČVUT, odborný asistent
2007–2009 Fakulta elektrotechnická ČVUT – odborný asistent
2006–2009 ASPI, a.s. – manažer programu SKAT, daně
2005–2007 Střední odborná škola civilního letectví, učitel informačních a komunikačních technologií
2005  Audabiac, o.s., správce informační soustavy

Další zkušenosti s dětmi a mládeží:
2012 – Opři se, z.s., dobrovolník na akcích pro děti z dětských domovů,
2006, 2010, 2011  Audabiac, o.s. – hlavní vedoucí letních pobytů pro děti z dětských domovů,
2005–2011  Audabiac, o.s. – dobrovolník,
2001–2003  Český hudební tábor mládeže – oddílový vedoucí.

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky