Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do oboru Management a produkce

13. May, 2022 Aktuality

Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku střední školy pro školní rok 2022/2023 v denní formě vzdělávání, a to do oboru vzdělání:

Termín odevzdání přihlášky: 18. 5. 2022

Termín přijímací zkoušky: 31. 5. 2022

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 žáci

Více informací najdete v Zájemcích o studium.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox