Mgr. et MgA. Karin Šrubařová

E-mail:
Consultation hours:
po předchozí domluvě
Courses taught:
výtvarná příprava a postprodukce, figurální kresba

Dosažené vzdělání
2005–2011 Akademie Výtvarných Umění v Praze, Intermediální škola, MgA.
2008 Studijní stáž, AVU, Šalounův ateliér, Prof. Magdalena Jetelová
2009 Studijní stáž, TNUA , ROC Taiwan, Taipei – Painting faculty, Media fakulty
2010 Studijní stáž, Akademie Výtvarných Umění v Praze, Ateliér malířství I.
2003–2008 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Mgr.

Pracovní zkušenosti
2017–současnost Michael – SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby
od 2015 letní kurz, Letní akademie pro děti, Akademie výtvarných umění v Praze
od 2014 projekt, galerie Prototyp, www.studio-prototyp.cz
2009–2015 Tutor, přípravné kurzy na VŠ, dějiny umění a architektury, talentové zkoušky

Výběr z tvorby
výstavy

2016 výstava TEXT, LŽI A VIDEO, v rámci literárního festivalu Litr, Olomouc
2016 výstava LINO I., Galerie Klatovy/Klenová
2015 Pražské Quadrienále, performance v rámci zvukové instalace „Five short blasts“
(Tim Humprey, Madeleine Flynn), Praha
2015 Fluxus box, galerie GAVU, Praha
2012 Hinter den Bergen, Weltecho Galerie, Chemnitz, Německo
2011 Diplomanti AVU, Karlin Halls, Praha
2011 Intermediální škola AVU, UFFO, Trutnov

www.karinsrubarova.webnode.cz

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox