Přednáška o konstrukci nábytku

10. December, 2019 Actual

Pro studenty naší školy proběhla v listopadu přednáška o konstrukčních zásadách navrhování a realizace pozemních staveb a interiérů. Studenti se seznámili se základními styly kótování, konstrukčními prvky, výpočty a  pravidly zakreslování schodišť. Přednášející dospěli až k náčrtům prvotních návrhů pro zákazníka/investora.

Next Article

»

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox