Pro studenty

 

Stravování

Provoz školní jídelny:
7.30–15.15 hod., v pátek 7.30–15.30 hod.

Výdej obědů:
11.00–14.30 hod., v pátek 11.00–14.00 hod.

Jídelníček a objednávání obědů
Evidenční číslo jídelny: 111 485

Více informací ke stravování

Platba školného

Informace o výši školného pravidelně zasíláme poštou. Obecné informace najdete na stránce Zájemci o studium.

Bankovní spojení: 5031014256/5500 (Raiffeisen BANK), VS = číslo smlouvy o studiu

Stipendium

Nejlepším žákům denního studia jsou každoročně udělována prospěchová stipendia v minimální výši 5000 Kč za školní rok.

  • Pro školní rok 2019/2020 bylo uděleno stipendium ve výši 5 000 Kč za vynikající studijní výsledky 5 žákyním
  • Pro školní rok 2019/2020 bylo uděleno stipendium ve výši 3 000 Kč za vynikající studijní výsledky 4 žákyním

Jmenné seznamy najdete ve škole na úřední desce.

Aktuální informace

Informace k samostudiu

Vážení studenti,

škola Michael zůstává uzavřena, ale Vy nemáte prázdniny. Vaši vyučující Vám posílají úkoly e‑mailem nebo je zadávají přímo do Bakalářů. Prosím, sledujte tyto zdroje a berte zadané úkoly za závazné. Pokud máte posílat práce zpět, čiňte tak v určených termínech. Zvládnutí látky, kterou dostáváte v rámci samostudia, bude ověřováno testy a zkoušením hned po Vašem návratu do školy. V případě jakýchkoliv nejasností se e-mailem obracejte na Vaše pedagogy.

Ing. Monika Hrubešová
ředitelka školy


Odkazy, kde si můžete procvičovat látku:

Nakladatelství Fraus zpřístupnilo zdarma všechny elektronické učebnice:
https://ucebnice.fraus.cz/

Vyzkoušejte si didaktické testy:
https://maturita.cermat.cz/

Procvičujte si gramatiku:
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

Využijte školní seznam četby k doplnění čtenářských deníků

Informace o opatřeních v souvislosti s koronavirem – aktualizace 10. 3. 2020

Vážení rodiče, vážení studenti,

vzhledem k přijetí opatření Vlády České republiky a vzhledem k přijetí mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID – 19 oznamujeme, že s účinností od 11. března 2020 rušíme výuku ve střední i vyšší odborné škole, a to do odvolání.

Žáci a studenti školy budou plnit úkoly zadané jednotlivými vyučujícími formou samostudia. S vyučujícími budou komunikovat mailem, telefonicky nebo prostřednictvím systému Bakalář.

Žáci školy, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky odhlášené obědy.

Ve škole budeme celou problematiku sledovat a vyhodnocovat. O případných změnách a o návratu školy ke standardnímu režimu Vás budeme informovat.

Důležité odkazy:

http://www.msmt.cz/
https://www.mzcr.cz/
http://www.szu.cz/

Praha 10. 3. 2020
Ing. Monika Hrubešová, ředitelka školy

Zájezdy

Plánované zájezdy – zodpovídající pedagog: Mgr. Jakub Altman
Před odjezdem zde naleznete více informací.

Učebnice pro 1. ročníky šk. r. 2019/2020

učebnice pro 1. ročníky

Newsletter

Nechte si posílat novinky ze školy přímo do vaší e-mailové schránky