Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022

13. January, 2021 Actual

Ředitelka školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku střední školy pro školní rok 2021/2022, a to do oboru vzdělání: Ekonomika a podnikání (Management a produkce).

Více informací najdete v Zájemcích o studium – Přijímací zkouškyPřijímací řízení pro obor Management a produkce.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox