Klíčovou dírkou: klauzury oboru Design interiéru

16. January, 2020 Actual

Pojďte se podívat, jak vypadaly přípravy na klauzury Designu interiéru.
Přejeme úspěch u obhajob.

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox