Krásné prázdniny

30. June, 2021 Aktuality

Přejeme krásné slunečné léto a úžasně strávené prázdniny všem našim studentům, rodičům a zaměstnancům školy!

Těšíme se na shledání s vámi všemi opět v září.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox