Maturitní práce našich studentů z oboru Fotografická tvorba

7. July, 2020 Actual

Studenti zpracovávali několik tematických celků. Na některých pracovali již v průběhu celého druhého pololetí.

  • Prvním tématickým celkem je Výstavní soubor – volný soubor pro autorskou výstavu.
  • Druhým zadáním bylo vytvoření Dokumentárního souboru ve formě publikace, nebo Ilustrace literární předlohy rovněž i ve formě knižní.

Studenti si zvolí v obou případech téma, které konzultují na základě písemné explikace s pedagogem a poté realizují.

  • Třetím souborem je zadaná práce – reklamní závěsný kalendář. Studenti vytvořili reklamní fotografie pro šest listů a titulní list. Letošním tématem pro kalendář byl Český moderní šperk.
  • Poslední částí maturitního zadání je vytvoření aktuální osvětové fotografie pro FESTMICHAEL 2020 na téma Covid 19 – coronavirová epidemie v ČR.

Pojďte se s námi podívat, jak se to letošním maturantům povedlo.

     

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox