Náš pedagog byl nominován do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic

25. March, 2021 Actual

Pedagog a třídní učitel RNDr. Pavel Holub, který na naší škole učí od roku 2016 matematiku a fyziku, byl nominován do soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.  

Global Teacher Prize Czech Republic je odborná cena pro pedagogy působící na základních a středních školách v České republice. Sleduje odbornost pedagogů, individuální přístup k žákům, vytváření a používání inovativních učebních metod a zapojení učitelů do mimoškolních aktivit a odborné komunity.

Co Vám běželo hlavou, když Vám přišla nominace?

Úplně jako první jsem si řekl: Co je to za nesmysl? O tom, že jsem nominován do soutěže, jsem neměl ani potuchy. Samozřejmě, měl jsem velkou radost z toho, že si někdo cení mé učitelské práce a že jsem podle něj hoden nominace v této prestižní soutěži.

Proč jste se rozhodl z nominace odstoupit? 

Jednak necítím, že bych do elity nejlepších učitelů patřil. K tomu, abych se stal dobrým učitelem, mě čeká dlouhá cesta, na které se budu muset ještě hodně učit.

A pak, připadlo mi zvláštní porovnávat učitele mezi sebou a rozhodovat, kdo učíme lépe, či hůře. Pro mě má větší význam přímý bezprostřední dojem v hodinách, zpětná vazba od žáků a víra, že se mi podařilo žáky nějakým způsobem ovlivnit, motivovat a možná je i nasměrovat na budoucí profesní dráhu.

Jak jste se popral s distanční výukou?                                                                                 

Během první vlny distanční výuky jsem zjistil, že nemohu vyučovat stejně on-line, jako když jsem učil prezenčně. Cítil jsem, že musím svůj přístup v hodinách změnit, aby tato forma výuky byla pro žáky přínosná. Přemýšlel jsem, jak učit lépe a efektivně, jak se posunout ve výuce s pomocí moderních didaktických nástrojů. Začal jsem se inspirovat v různých knihách a čerpat nápady pro zlepšení svých pedagogických dovedností.

Prosím, přibližte nám, v čem jsou Vaše hodiny jiné. Přece jenom vyučovat matematiku a fyziku není pro naše umělecky založené studenty úplně záživné.

Pochopil jsem, že on-line výuka se musí skládat z praktických příkladů, různých aktivit a kvízů, které žáky budou bavit. Do výuky jsem větší měrou zapojil aplikaci Kahoot, která je vhodná pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Na konci hodiny jsem chtěl od studentů znát jejich hodnocení. Pokud se něco nepovede, je vždy na vině učitel, a musím tak hledat vždy chybu jen u sebe. Zavedl jsem anonymní hodnoticí formulář, kde studenti známkami od 1 do 3 ohodnotí mou výuku a přidají taky plusové nebo mínusové komentáře. Tak, jak hodnotím své žáky já, chci také, aby hodnotili i oni mě. V takovém hodnocení vidím velký smysl a mám radost, že žáci se nebojí vyjádřit svůj názor. Vždy jsou pro mě jejich komentáře inspirující a motivační, jak lépe a smysluplněji učit.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox