Obor Management a produkce už čeká na své studenty.

17. April, 2020 Actual

Škola Michael se už těší na své budoucí studenty a již nyní připravuje studijní program. Od prvního ročníku studenti budou získávat nejen potřebné znalosti z různých oblastí ekonomiky, marketingu, managementu, daní, účetnictví, obchodní korespondence apod., ale v rámci výuky se také seznámí se všemi fázemi přípravy a výroby audiovizuálního díla. Připravujeme zajímavé přednášky na téma třídění odpadů, různé exkurze, v ekonomických předmětech navštíví studenti ČNB a jejich expozice. Školu navštíví úspěšní podnikatelé, kteří povedou přednášky a následné besedy se studenty v rámci projektu Můžeš podnikat. Více o studiu se dozvíte zde.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox