Praxe studentů 2. a 3. ročníků

24. March, 2020 Actual

Vzhledem k mimořádné situaci se v letošním školním roce praxe studentů neuskuteční u partnerských firem, ale v rámci školy Michael. Studenti pod vedením vedoucích oborů, pedagogů a odborníků z praxe dostanou zadané úkoly podle svého zaměření. Budou na nich pracovat na půdě naší školy, a také v určených prostorách (například u Filmové tvorby). Tímto rozhodnutím vycházíme vstříc řadě studentů, kteří nás kontaktovali s tím, že nebudou mít kde praxi vykonávat díky současné pandemii. Stejně tak ulehčíme situaci firmám, které studentům praxe přislíbily a dnes nejsou schopné tyto závazky dodržet. Podle aktuálního vývoje situace sdělíme, jak konkrétně a kdy budou praxe probíhat.

Monika Hrubešová
ředitelka školy

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox