Škola Michael vystavuje ve Vivo! Hostivař fotografie z Norska a Islandu

3. February, 2023 Actual
Na podzim škola Michael vyslala studenty a pedagogy v rámci projektu Norské fondy na zahraniční stáže do Norska a Islandu.
Norské fondy dlouhodobě podporují a rozšiřují mezinárodní spolupráci a významně přispívají ke zkvalitnění vzdělávání studentů i pedagogů.
Hlavním cílem stáže bylo navázání kontaktu s partnerskou institucí a jejími výukovými metodami. Program byl zaměřen především na digitální fotografii, její následnou postprodukci a grafické návrhy do veřejného prostoru. Žáci se seznámili s prostředím, vybavením a výukou na zahraniční škole. Program byl organizován formou několika workshopů s odlišným zaměřením (fotografování krajiny, úprava digitálního obrazu, grafické návrhy do veřejného prostoru). Hlavním cílem bylo nechat žáky pracovat pod vedením zahraničních kolegů, aby měli možnost si vyzkoušet jiný způsob vedení výuky. Vedle těchto odborných aktivit navázali kontakty se svými vrstevníky z Islandu a Norska, kteří se programu také účastnili. Mimo toho měli studenti možnost věnovat se outdoorovým aktivitám v přírodě, poznávacím výletům (krátery, gejzíry, vodopády, horké prameny atd.), návštěvě galerií a muzeí v Reykjavíku, pozorování polární záře nebo koupání v termálních pramenech. Celkově výjezd do zahraničí přispěl k jejich jazykové vybavenosti, rozšíření si komunikačních a prezentačních dovedností a také odborné způsobilosti vycházející z jejich studijního zaměření Studenti i pedagogové se v obou zemích seznámili nejenom se samotnými školami, studijními podmínkami a programy, ale objevovali krásy tamní přírody i každodenní život obyvatel. Právě z těchto cest studenti přivezli spoustu fotografií a grafických prací, z kterých vznikl náš stolní kalendář anebo výstava, která je po celý únor k vidění v obchodním centru Vivo! Hostivař. Děkujeme paní Polanová a CBRE | Property Management – Retail za poskytnutí prostoru pro výstavu.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox