Škola bude brzy v novém

16. October, 2019 Actual

Ke konci kalendářního roku budou mít žáci a vyučující k dispozici nové prostory. V pavilonu grafiky dojde k rozšíření ateliérů grafického designu a vzniknou zde nové učebny. Zároveň se buduje nový filmový ateliér, který bude propojen s učebnami a technickým zázemím filmové tvorby.

Moc se na nové prostory těšíme.

 

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox