Studujeme doma

3. April, 2020 Aktuality

Jsme rádi, že také v této nelehké situaci vznikají v rámci distančního vzdělávání zajímavé studentské práce. Studenti Filmové a Fotografické tvorby ve volitelném předmětu figurální kresba dostali jednotné zadání, avšak jejich domácí izolace způsobila individuální pojetí tématu. Snažíme se v dané situaci hodnotit především klady a nehledat zápory.

Autoři prací: Emilie Diatta, Olga Nema, Olga Wdowiaková, Julie Petríková, Sebastiano Pulese, Vilém Otevřel, Jana Dohnalová.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox