Talentové zkoušky ve dnech 5. a 7. 1. 2021

27. December, 2020 Actual

Vážení rodiče, milí uchazeči,

informujeme o podmínkách konání talentových zkoušek, které se v naší škole uskuteční ve dnech 5. a 7. 1. 2021, a to v souladu s informacemi z MŠMT.

Předně bychom Vás chtěli ujistit, že talentové zkoušky skutečně proběhnou. V souladu s usnesením Vlády ČR platí od 27. 12. 2020 nejvyšší, tedy 5. stupeň protiepidemiologických opatření PES. Na konání a organizační zajištění talentových zkoušek však tato skutečnost nemá bezprostřední vliv. Obdrželi jste informace o organizaci talentových zkoušek, které platí v plném rozsahu. Po stránce organizační se počet osob v místnosti řídí běžnými právními předpisy, tedy počet osob není omezen žádným krizovým opatřením.

Bude však nezbytné dodržovat hygienické zásady, které jsou ve škole dlouhodobě uplatňovány:

  1. Uchazeči dodržují zásady osobní hygieny.
  2. Ve třídách, na toaletách, před vrátnicí jsou umístěny hygienické prostředky (např. papírové ručníky, tekutá mýdla, desinfekční prostředky).
  3. Uchazeči o studium, zaměstnanci školy, případně další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  4. V ateliérech a v ostatních místnostech a učebnách se bude pravidelně větrat.
  5. Doporučujeme, aby rodiče doprovázející své děti na talentové zkoušky nevstupovali do budovy školy.

Vážení rodiče, milí uchazeči, naším zájmem je zajistit kvalitní průběh talentových zkoušek v bezpečném prostředí.

Mgr. Marie Pšenicová

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox