Vánoční dobročinný bazárek

14. January, 2022 Actual

Naše škola se každoročně zapojuje do dobročinných akcí, proto před vánočními svátky naši studenti z oboru Management a produkce zorganizovali tradiční dobročinný bazárek přímo v naší škole. Jeho výtěžek byl věnován spolku na pomoc dětem z dětských domovů – OPŘI SE. Studenti i pedagogové se zapojili a na bazárek přinesli spoustu věcí, studenti upekli moučníky, vařila se výborná káva. Ve skvělé předvánoční náladě bylo možno si vše zakoupit za cenu, kterou jste chtěli věnovat do sbírky. Vybralo se neuvěřitelných 14.662 Kč. Veřejná sbírka, do níž peníze z pokladničky putují, je určena na individuální rozvoj dětí z dětských domovů. Dětem se přispívá na řidičské průkazy či jiné kurzy, které mohou zvýšit jejich cenu na trhu práce. První, kdo z naší sbírky bude podpořen, je 18letý Tomáš z dětského domova v Dolních Počernicích, kterému jsme přispěli právě na řidičský průkaz.

Velké poděkování patří především paní učitelce Bártové, paní učitelce Veitové a celé třídě 4.M. Velký dík patří samozřejmě všem, kteří na bazárek přinesli jakékoliv zboží či občerstvení, a všem, kteří přispěli nákupem či finančním darem.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox