Venkovní učebny

5. May, 2020 Actual

V areálu naší zahrady vzniká mimořádná věc, která se běžně ve školách neobjevuje. Studenti se mohou nově těšit na brzkou dostavbu venkovní učebny a modelářské dílny, kde za pěkného počasí bude probíhat výuka teoretických předmětů a výtvarné přípravy. Nově postavené zastřešené pergoly poskytnou žákům stín i při velkém slunečním svitu a výuku jistě osvěží a zpříjemní. V modelářské dílně budou studenti pracovat s hlínou a vzniklé práce budou odlévat ze sádry a jiných materiálů. Studenti se tak naučí pracovat s různými materiály a dokáží si připravit základní formy pro práci v produktovém designu. Doufáme, že tato nová forma výuky nabídne další podněty a spoustu inspirace pro vytváření nových projektů.

Newsletter

Get news from the school directly to your inbox